Vocea specialistului: prof. univ. dr. Dumitru Otovescu

 

  Din 1990 încoace, soarta românilor a fost exclusiv lăsată pe seama politicienilor. Rezultatele activității celor care au condus țara până acum nu par să mulțumească întreaga populație. Întrucât progresul în ansamblu al societății depinde nu numai de guvernanți și parlamentari, ci și de agenții economici, de pregătirea forței de muncă și a altor factori și instituții, am considerat că este necesar să cunoaștem și punctul de vedere al specialiștilor, al unor intelectuali de vază, manageri de top și personalități ale culturii naționale. În acest sens am inaugurat rubrica: “Vocea specialistului”.

Astăzi vom sta de vorbă cu sociologul Dumitru Otovescu, prof. univ. dr. la Facultatea de Științe Sociale a Universității din Craiova. 

 

 

           R: Ce credeți că ar trebui făcut în țara noastră, pentru a merge lucrurile bine și lumea să fie mulțumită de                            felul în care trăiește?

           D.O: Cred ca este necesară, in mod prioritar, o asumare programatică, de către Parlament și Guvern, a                                      următoarelor responsabilități:

Fixarea ca obiective naționale, fundamentale și de lunga durată:

 1.     transformarea României într-o societate capitalistă prosperă;
 2.     regenerarea biologică, morală și spirituală a poporului român.

            R: Cum putem materializa aceste obiective, Domnule profesor?

            D.O: Pentru a realiza aceste obiective, cred ca am avea nevoie de următoarele mijloace:

 •    O economie de piață competitivă;
 •    Un învățământ de performanță (bazat pe programe și structuri organizatorice stabile);
 •    Asigurarea protecției sănătății populației (îndeosebi prin aplicarea modelului de prevenție medicală);
 •    Dezvoltarea cercetărilor medicale (cu prioritate a celor din domeniile medical și   farmaceutic) și valorificarea de către stat a unor invenții românești premiate la saloanele internaționale.

Pe termen scurt, mediu și lung trebuie stabilite unele proiecte de țară. Scopul lor este să mobilizeze  și să unifice energiile naționale (acum dezbinate și risipite în conflicte inutile si haotice).

           R:  Știm că o problemă serioasă, cu care se confruntă țara noastră este reprezentată de declinul demografic. Ce                    putem face pentru a contracara aceste efecte?

În primul rând, este necesar să revigorăm potențialului biologic al neamului și să sporim numărul populației, prin măsuri de:

 • Stimulare a natalității pe o perioadă de 20 de ani. Mijloace eficace: asigurarea de locuințe pentru tineri și acordarea de sprijin pentru creșterea copiilor (exemplu: 2000 de euro anual la primul copil, 3000 de euro la cel de-al doilea, 4000 de euro la cel de-al treilea etc – până la vârsta majoratului ori până la angajarea în muncă);
 • Diminuare a mortalității, prin îmbunătățirea calității vieții;
 • Reconstrucție morală a societății, prin educație, muncă, solidaritate, patriotism și comportament civic..

 

                D:O: De asemenea, guvernanții trebuie să demareze construirea unei rețele naționale de autostrăzi, astfel                               încât, pană în anul 2020, România să dispună de un număr dublu de kilometri de autostrăzi (acum                                 având circa 800 km). S-ar crea, astfel, mii de locuri de muncă, iar beneficiile ulterioare ar fi uriașe;

         

                  R: Nu putem vorbii despre o reformare și înnoire a României, fără să luăm în calcul situația mediului                                  rural.  Există o discrepanță între mediul urban și cel rural, care se confruntă cu îmbătrânirea                                              populație, lipsa mijloacelor de trai și depopulare masivă. Ce este de făcut?

 

                   D.O Trebuie sa incurajăm repopularea unor sate și îmbunătățirea vieții în mediul rural, prin măsuri                                         imediate și permanente, cum ar fi:

 

 • Acordarea de teren gratuit, pentru a-și face casă, celor dornici să locuiască în satele depopulate și îmbătrânite;
 • Înființarea de parcuri de utilaje agricole în fiecare reședință de comună, care să fie închiriate de proprietarii de terenuri;
 • Acordarea de asistență de specialitate pentru cultivarea terenului (agronomi) ori creșterea animalelor (medic veterinar);
 • Reinființarea dispensarelor medicale în reședința de comună (medic generalist, stomatolog);
 • Înființarea unor unități bancare pentru investiții în agricultură;
 • Asfaltarea șoselelor principale și pietruirea drumurilor secundare;
 • Introducerea rețelei de apă și canalizare;
 • Introducerea unei rețele de irigații pentru terenurile agricole.

 

 

         R: Întradevăr, îndrăznețe dar în același timp realiste propunerile dumneavoastră. Mai am un singur punct în                   direcția căruia o să direcționez discuția. Cu toții ne-am lovit, sau cel puțin am auzit de birocrația excesivă, sau               de interpretarea discreționară a unei legi. Este acesta o problemă ce trebuie rezolvată.

       D.O:  Bineînțeles, se consideră imperioasă elaborarea unei legislații naționale, unitare și coerente, de actualitate,                    compatibilă cu cea a celorlalte țări membre ale Uniunii Europene si bazată pe o serie de valori                                          fundamentale ale omenirii, cum ar fi: dreptatea, adevărul, respectarea demnității umane etc.

Desigur, când este vorba despre o țară, despre o societate cu multiple probleme și disfuncționalități, cum  este  și cea a noastră, sunt multe de făcut, însă, în contextul de față,  am  evidențiat, în mod sintetic, ceea ce am considerat că trebuie avut prioritar în vedere pentru a ne  construi un viitor în funcție de așteptările prezente.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *