Proiect OUG: Titlul de doctor se retrage prin decizia rectorului sau a șefului Academiei Române

Conform proiectului, prezentat într-o conferință de presă de ministrul Educației, Adrian Curaj, un titlu de doctor se retrage pe baza raportului comisiei de etică a instituției de învățământ superior sau Academiei Române sau, după caz, a raportului CNATDCU.

Pentru titlurile de doctor obținute prin ordin al ministrului Educației, în baza deciziei de retragere a titlului de către rector sau, după caz, de președintele Academiei Române, cu avizul conform CNATDCU, ministrul Educației este cel care emite ordinul de retragere.

În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educației — pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite de CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etică și management universitar sau de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării — poate lua o serie de măsuri alternativ sau simultan. Acestea sunt: retragerea calității de conducător de doctorat, retragerea titlului de doctor acordat prin ordin al ministrului Educației, retragerea acreditării școlii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului școlii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenți doctoranzi.

Noul proiect prevede ca CNATDCU să aibă în atribuții verificarea respectării cerințelor procedurale de acordare a titlului de doctor. De asemenea, Consiliul analizează și decide asupra sesizărilor și contestațiilor referitoare la procesul de acordare sau retragere a titlului de doctor conform reglementărilor din codul studiilor universitare de doctorat și, totodată, realizează monitorizarea școlilor doctorale din România.

Sesizările cu privire la nereguli în acordarea titlului de doctor sunt analizate de comisia de etică a IOSUD sau, după caz, de către CNATDCU, conform reglementărilor din Codul studiilor universitare de doctorat. Deciziile acestora, avizate juridic, constituie aviz conform pentru rector, respectiv președintele Academiei Române.

Potrivit calendarului estimat, în săptămâna 15 — 21 februarie va avea loc lansarea procesului de consolidare CNATDCU și CNE, precum și finalizarea reglementărilor pentru aceste două instituții; în săptămâna 7 — 13 martie este prevăzută adoptarea hotărârii de guvern de modificarea a Codului studiilor universitare de doctorat, precum și derularea procesului de consolidare a CNATDCU și CNE.

AGERPRES

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *