Gala Premiilor Universităţii «Constantin Brâncuși» din Tg. Jiu

“Această festivitate reprezintă o modalitate prin care se apreciază valoarea”!

Așa cum a subliniat în cuvântul de deschidere a festivității, domnul prof. univ. dr. Adrian Gorun, președintele Senatului Universităţii «Constantin Brâncuși», secretar general al Comisiei Naționale de Prognoză a spus: “Această festivitate reprezintă o modalitate prin care se apreciază valoarea, și în același timp, reprezintă vectorul prin care Universitatea își croiește un drum respectabil și respectat, cu toate dificultățile ivite pe parcursul celor 23 de ani. Spre satisfacția noastră, a multora, nu numai din Universitate, dar și din Județul Gorj, din afara noastră, Universitatea începe să fie respectată și ca urmare a unor aprecieri, nu doar administrative, care pot fi subordonate unor interese mai mult sau mai puțin electorale, pentru că avem aceste produse științifice și didactice care se măsoară direct prin formele legitimate, prin afirmarea unor interese regionale, naționale și chiar internaționale. Urmare a unor inițiative care sunt orientate spre direcția aceasta a rarității și a identității unei instituții, Universitatea se află în prezent, în primul plan al dezbaterii publice din România, ca urmare a inițiativelor prin care ne facem prezenți, demonstrând faptul că și la Tg. Jiu, sau, deocamdată, numai la Tg. Jiu, s-a putut articula un Proiect al Legii Educației Naționale, care încet-încet prinde contur. Și primii care au venit lângă noi au fost colegii de la Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca, pentru a face această decelare și diseminare a proiectului, cu toți cei care se pricep la acest lucru din Municipiul Cluj-Napoca, dar și pentru a analiza un proiect care se află în dezbatere publică”, a precizat domnul Adrian Gorun.

“Trebuie să avem o mulțumire profesională care garantează un statut prin care se realizează recunoașterea”!

Domnia sa a reiterat faptul că: “Acesta este și un moment de satisfacție, iar Senatul a realizat evaluări la care eu nu am participat, pentru că s-a ocupat comisia de specialitate, având criterii riguroase și căutând să premieze pe cei mai buni profesori și studenți. Trebuie să avem o mulțumire profesională care garantează un statut prin care se realizează recunoașterea, cel mai important obiectiv pe care îl avem în vedere. E vorba de recunoașterea din perspectiva fundamentării profesiei de dascăl sau a profesiei de specialist în devenire, așa cum sunt studenții”, a concluzionat domnul Adrian Gorun.

În continuare, domnul prof. univ. dr. Lucian Medar, vicepreședinte al Senatului UCB a prezentat rezultatele evaluării comisiei de specialitate care a stabilit următoarele premii:

-Premiul pentru cea mai importantă și mai valoroasă carte de specialitate publicată, prin care Comisia l-a nominalizat pe domnul prof. univ. dr. Adrian Gorun, președintele Senatului UCB, pentru cartea: «O nouă paradigmă a Educației? (Construcții normative după 1989)», autori Adrian Gorun și Horațiu Tiberiu Gorun, unde expertiza în domeniu a d-lui Președinte a condus la ceea ce înseamnă astăzi un nou Proiect al Legii Educației Naționale, supus acum dezbaterii publice!

-Premiul pentru creșterea vizibilității și a prestigiului Universității «Constantin Brâncuși» din Tg. Jiu a fost acordat tot d-lui prof. univ. dr. Adrian Gorun, președintele Senatului UCB, care a fost desemnat și personalitatea anului în 2014 pentru domeniul Educației. Așa cum a precizat d-l Lucian Medar: “Este o onoare pentru membrii comunității academice din Universitate faptul că d-l Adrian Gorun a fost inclus în Dicționarul personalităților din România”, iar cu un gest firesc și de aleasă decență, Domnul Adrian Gorun a dedicat premiile obținute Senatului Universității și comunității academice din universitate

“Cel mai mare câștig îl constituie faptul că am reușit să formez o echipă de oameni valoroși”!

-Premiul pentru cea mai bună performanță în activitatea laborioasă de cercetare științifică obținută în confruntări naționale și internaționale a fost decernat d-nei prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu, Rectorul Universității «Constantin Brâncuși» din Tg. Jiu, care a ținut să spună că: “Întotdeauna, îndemnurile d-lui Președinte m-au ambiționat, și dincolo de premiile obținute, cel mai mare câștig îl constituie faptul că am reușit să formez o echipă de oameni valoroși, de prieteni, am reușit să «sudez» colectivul Facultății de inginerie, pentru că avem oameni competenți, capabili să implementeze și alte proiecte. De aceea, dedic acest premiu Facultății de inginerie care m-a susținut”!

-Premiul special a fost acordat omului competent care și-a desfășurat activitatea în Universitate, în perioada 1992-2015, membru al olimpiadei naționale de matematică, d-l prof. univ. dr. Miodrag Iovanov, de la facultatea de inginerie.

-Premiul pentru activitatea didactică și științifică desfășurată în Universitatea «Constantin Brâncuși» din Tg. Jiu a fost acordat d-lui prof. univ. dr. ing. Vasile Cosma

-Premiul pentru publicarea de articole de specialitate din domeniul matematicii și al științelor exacte, a fost atribuit d-nei conf. univ dr. Ungureanu Viorica, de la Facultatea de inginerie.

-Premiul pentru cea mai bună performanță în cercetarea științifică a revenit studentului Adămuțe Gheorghe, de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.

-Au mai fost acordate premii unor studenți și cercetători pentru creșterea prestigiului Universității, așa cum au fost: Premiul «Studentul anului», Premiul pentru cea mai bună performanță sportivă, Premiul de merit pentru cercetarea științifică, Diploma de merit pentru studenții și cercetătorii Institutului de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, iar în final au fost acordate diplome pentru șefii de promoție pe Universitate.

În încheierea festivității, domnul Președinte Adrian Gorun a menționat câteva dintre facilitățile acordate studenților de la Universitatea «Constantin Brâncuși» din Tg. Jiu, în ideea că absolvenții Universității vor beneficia de o taxă redusă cu 20-40% pentru înscrierea la master, aceleași facilități fiind acordate cadrelor didactice din învățământul universitar și nonuniversitar, prin reducerea substanțială a taxelor de înscriere.

Articol redactat de prof. Vasile Gogonea

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *