Eliberarea pașaportului electronic în 2017: Ce acte îți trebuie și ce taxe ai de plătit

 Începând cu 1 februarie 2017, au fost aduse unele modificări și în domeniul eliberării pașapoartelor. O asemenea modificare este reprezentată de eliminarea taxei pentru serviciul public prestat (22 de lei). Mai jos vă vom prezenta actele necesare pentru eliberarea pașaportului electronic, taxele ce trebuie achitate și modalitățile de plată:

În funcție de vârsta solicitantului, respectiv dacă e vorba de o persoană majoră sau de un copil mai mic sau mai mare de 14 ani, documentele ce trebuie să însoțească cererea de eliberarea a pașaportului diferă.

Astfel, pentru o persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, sunt necesare:

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original (cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original);
 • dovada achitării taxei pentru emiterea paşaportului, completată pe numele titularului, în original (mai jos regăsiți și mențiunile obligatorii ce trebuie să fie înscrise în documentul de plată pentru ca el să fie valabil);
 • paşaportul anterior, dacă acesta există.

În cazul copiilor care nu au împlinit 14 ani, părinții sunt cei care depun cererea de eliberare a pașaportului, iar ea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 • certificatul de naştere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării taxei pentru emiterea paşaportului, completată pe numele minorului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.
 • dacă cererea de eliberare a pașaportului este făcută de un singur părinte ori de persoana împuternicită sau de reprezentantul legal, atunci vor mai trebuie aduse, după caz:
  • procura specială / declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
  • procura specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
  • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
  • hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original;
  • actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor.

Pentru cererile de eliberare a pașaportului simplu electronic trebuie să plătim 258 de lei, pașaportul având o perioadă de valabilitate de cinci ani. Însă copiilor sub 12 ani li se eliberează pașapoarte valabile doar trei ani, iar taxa este de 234 de lei. Începând de la 1 februarie a fost eliminată taxa pentru serviciul public prestat (22 de lei), prin Legea nr. 1/2017, taxă ce trebuia plătită, de asemenea, pe lângă una dintre sumele menționate anterior.

La capitolul modalități de plată însă avem mai multe opțiuni. Concret, putem să plătim taxa de pașaport:

 • on-line, în sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare instituţie a prefectului (lista conturilor deschise în țară este disponibilă aici); dacă se alege această modalitate de plată, solicitantul trebuie să atașeze cererii de eliberare a pașaportului și dovada plăţii generată la momentul efectuării tranzacţiei, dar fără certificarea de către bancă;
 • de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile deschise de către fiecare instituţie a prefectului (lista conturilor deschise în țară este disponibilă aici);
 • în numerar, fie la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, fie la casieriile instituţiilor prefectului (în cazul paşapoartelor);
 • prin mandat poștal (la orice Oficiu Poştal).

Documentul de plată trebuie să conțină anumite mențiuni obligatorii pentru valabilitatea sa, respectiv: numele, prenumele şi CNP-ul persoanei beneficiare a serviciului solicitat, tipul documentului solicitat, contul IBAN, codul fiscal şi denumirea instituţiei prefectului judeţului (sau municipiului Bucureşti) unde va fi depusă cererea de eliberare a documentului, precum și suma de plată.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *