Electoratul universitar se dezmorţeşte

Universităţile decid cum îşi desemnează rectorul (prin concurs sau prin vot) cu minimum 6 luni înainte de desemnarea acestuia, iar decizia se ia prin referendum organizat la nivelul fiecărei universităţi acreditate.

Metodologia spune că „au dreptul de a participa la concursul de ocupare a funcţiei de rector personalităţi ştiinţifice sau academice din ţară şi din străinătate, care pe baza audierii în plenul senatului universitar nou-ales au obţinut avizul de participare la concurs din partea acestuia”, aviz care se acordă pe baza votului majorităţii simple a membrilor senatului.

Prorectorii, decanii, prodecanii şi directorii de departament pot fi membri în Senatul universităţii, „cu condiţia să fie alese în această calitate”, se arată în metodologie.

În ceea ce priveşte referendumul pe care universităţile trebuie să îl organizeze pentru a decide modalitatea de alegere a rectorului, metodologia-cadru elaborată de Ministerul Educaţiei stipulează că „Referendumul se organizează la fiecare 4 ani de către instituţia de învăţământ superior, cu minimum 6 luni înainte de desemnare, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior particular şi confesional la care referendumul se organizează în funcţie de durata mandatului rectorului”.

Implicit, şi cele trei mari universităţi din Oltenia vor trebui să aleagă. Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu va organiza mâine, 26 iunie 2015, referendumul. Senatul Universităţii din Craiova decide pe 6 iulie 2015 modalitatea de desemnare a viitorului rector. În caz de invalidare, pentru lipsa de cvorum, referendumul va fi reorganizat pe data de 13.07.2015.

Pentru mai mult informaţii privind reorganizarea conducerii Universităţii din Craiova, sunteţi invitat sa consultaţi calendarul alagerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *