Cum își pot spori IMM-urile șansele de a obține bani nerambursabili? Curând încep înscrierile pentru finanțări consistente

Începând cu 23 februarie 2017, microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM) vor putea solicita până la un milion de euro pentru dezvoltarea propriilor afaceri, dar și pentru demararea unor activități noi. Banii pot fi ceruți inclusiv pentru participarea la expoziții internaționale. Iată cum te asiguri că proiectul tău are șanse sporite de a primi finanțare.

Prin intermediul Programului Operațional Regional – măsura 2.2. (POR 2.2), o gamă variată de solicitanți eligibili vor putea solicita un sprijin financiar cuprins între 200.000 și un milion de euro pentru dezvoltarea activității proprii și începerea unora noi. Ajutorul nerambursabil se acordă pentru realizarea infrastructurii fizice, dar și pentru cheltuieli de minimis (implementarea unor sisteme de management al calității, protecției mediului și sănătății). Procentul de decontare poate ajunge la 70% în cazul infrastructurii fizice și 90% pentru cheltuielile de minimis, fără a depăși un milion de euro.

Condițiile în care proiectele pot obține finanțare prin intermediul POR 2.2 au fost detaliate inițial aici.

În cadrul acestui apel de proiecte sunt eligibile următoarele categorii de beneficiari:

  • microîntreprinderile din mediul urban;
  • IMM-urile din mediul urban;
  • întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural.

Solicitanții eligibili vor fi societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Proiectele se pot implementa în spațiul urban și rural, conform dimensiunii firmei solicitante de ajutor financiar nerambursabil, în toate regiunile țării, cu excepția regiunii București-Ilfov și a Deltei Dunării.

Ce cheltuieli sunt eligibile?

În cadrul acestui apel de proiecte, se acordă următoarele categorii de ajutor de stat, în funcție de tipul investiției:

Ajutor de stat regional pentru investiții – componentă obligatorie: 

  • construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
  • dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online.

Acest tip de ajutor de stat se poate deduce într-un procent de cel mult 70% din valoarea eligibilă a cheltuielilor, dar fără a depăși valoarea de un milion de euro.

Ajutor de minimis – componentă opțională:

  • implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;
  • internaţionalizare (participarea, în calitate de expozant, la târguri și expoziţii internaționale).

Investiția în aceste tipuri de cheltuieli se va deduce în procent de 90%, iar ajutorul financiar nerambursabil nu poate depăși 200.000 de euro pe solicitant.

Atenție! Procentul de decontare a cheltuielilor eligibile este cuprins între 45% și 90%. Microîntreprinderile și întreprinderile mici își pot deconta cheltuielile efectuate într-un procent de 70%, iar întreprinderile mijlocii vor putea solicita un sprijin de cel mult 60% din valoarea eligibilă a proiectului. Aceste procente vor fi cu 15% mai reduse în cazul investițiilor propuse a se realiza în Regiunea de Vest.

Cum are loc depunerea proiectelor

Depunerea proiectelor va fi realizată în format electronic, prin intermediul aplicației MySMIS, ce este disponibilă la adresa de aici.

După depunere, proiectele vor parcurge un proces de evaluare a conformității și eligibilității, fiind verificată existența documentelor solicitate, termenul de valabilitate al acestora și respectarea altor condiții de formă. Doar proiectele declarate conforme și eligibile în urma acestei etape vor fi selectate din punct de vedere tehnic și financiar, urmând a primi un punctaj.

În cadrul acestei sesiuni de primire a proiectelor se aplică praguri valorice lunare. Pragul valoric este punctajul minim solicitat solicitanților sub care finanțarea nu este posibilă. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, în cadrul apelului de proiecte ce va începe în data de 23 februarie 2017, la ora 12:00, se vor aplica următoarele praguri valorice:

  • proiectele depuse în primele două luni trebuie să respecte un punctaj minim de 85 de puncte;
  • dacă bugetul disponibil nu este consumat, depunerea proiectelor va continua și după data de 23 aprilie 2017, punctajul minim solicitat urmând a fi diminuat cu 5 puncte pe lună. Spre exemplu, pragul valoric minim va fi de 80 de puncte în cea de-a treia lună, 75 de puncte în luna a patra și așa mai departe.

Având în vedere modalitatea de evaluare a proiectelor depuse, este posibil ca bugetul disponibil acestui apel de proiecte să fie consumat înaintea celor șase luni anunțate, în cazul în care se vor depune suficiente cereri de finanțare.

Totuși, în cazul în care interesul pentru această finanțare va fi scăzut, iar bugetul disponibil nu va fi acoperit până la data limită de 23 august 2017, se va prelungi sesiunea de depunere a proiectelor, iar pragul valoric minim va fi, de asemenea, redus, oferind astfel mai multor beneficiari posibilitatea de a solicita sprijin financiar nerambursabil.

 

Sursa: avocat.net

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *