Antreprenoriatul academic, vector de dezvoltare economică locală

“Antreprenorul academic” este un profil ocupațional pentru un actor!

Într-o societate modernă, antreprenorul academic este o legătură între mediul academic orientat spre cunoaștere și lumea comercială a societăților orientate spre inovare. Activele inevitabile pentru antreprenorul academic sunt creativitatea sa, bogăția de idei, nevoia de explorare și o rețea în cadrul disciplinelor științifice, materializată prin «know-how», brevete etc.. Succesul unui antreprenor academic vine împreună cu căutarea de soluții inovatoare într-o lume din ce în ce mai digitalizată, cu schimbări societale majore, în condițiile creșterii globalizării. Un antreprenor academic este un simbol pentru modernizarea universităților și transformarea societăților științifice adaptate la piața din secolul al XXI-lea. Cu accentul special pe producția de cunoaștere, un antreprenoriat academic este aproape de definiția unei „firme academice” care vede un antreprenor academic că funcționează simultan ca actor intelectual academic și ca actor antreprenorial într-o firmă.

Universităţilor, pe calea cercetării, le revine un rol major în dezvoltarea economică!

Având în vedere că dezvoltarea economiilor naţionale, în contextul globalizării este puternic condiţionată de inovare, în particular în sectoarele cheie – cu valoare adăugată foarte mare, Universităţilor, pe calea cercetării, le revine un rol major în dezvoltarea economică regională, naţională şi internaţională. Concret, acest rol se caracterizează prin necesitatea ca Universităţile să dezvolte condiţii favorabile pentru continuitatea cercetării de la aspectul ştiinţific la aspectul industrial şi implicit economic. În alţi termeni, se ridică problema implementării rezultatelor cercetării şi în acest spirit au fost create servicii de valorizare a cercetării – concretizate în colective de persoane cu atribuţii administrative, de formare-cercetare, chiar dacă iniţial aceste servicii funcţionau în afara universităţii.

Articol realizat de prof. Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *